Зала Триадица е с възможност за провеждане на мероприятия от 5 до 90 участника, има дневна светлина, вентилация и климатична инсталация.
Наем на зала 250 евро /на ден или 180 евро /за 4 часа

Цените за наем на зала включват:

  • Пълен интернет достъп в залата и в целия хотел.
  • Техническа поддръжка на наетата от нас техника по време на мероприятието и цялостно съдействие по мероприятието от персонален  асисте

Капацитет и подреждане в залата

Размери

П / U

образно

Овал / Каре

Кръгла маса

Класна стая

Театър

Коктейл

парти

m2

W / L / H

Триадица

30

35

45

90

90

84

11 / 7.5 /2.6

 

Техника и Оборудване

Цена за наем

на ден

Цена за наем

за 4 часа

Флип-чарт

20 Евро

15 Евро

Прожекционен екран 1.80 х 1.80 м.

20 Евро

15 Евро

Мултимедиен проектор

70 Евро

50 Евро

DVD

20 Евро

15 Евро

Лаптоп

45 Евро

30 Евро

Озвучаване с  2 микрофона

100 Евро

75 Еврo

Система за симултанен превод –

преводаческа кабина и озвучаване

НЕ включва: IR приемници + слушалки за участниците (1.60 Евро на брой)

260 Евро

260 Евро

Всички цени са с включен 20% ДДС
На рецепция – има възможност за фотокопиране и принтиране, набор на текст и приемане/изпращане на факс, срещу допълнително заплащане.
Кетеринг – цени по договаряне
Работни обяди / вечери, кафе паузи, коктейли, тържества

Резервация за мероприятие, депозит, плащане:

  • При резервация Клиентът посочва дата на мероприятието, брой участници в мероприятието, предварителна програма и изисквания за кетеринг.
  • При резервация Клиентът внася депозит равен на 50 % от плануваните разходи, по проформа фактура, издадена от Хотел ВЕГА София. След получаване на сумата Хотел ВЕГА София издава фактура в тридневен срок.
  • До 3 /три/ дни преди датата на мероприятието Клиентът заявява писмено окончателната програма на мероприятието, точните менюта за обеди, вечери, кафе-паузи и др., точен брой на участниците, подреждане на залата, специални изисквания.
  • Въз основа на заявката на клиента Хотел ВЕГА София изготвя и изпраща на Клиента за одобрение “Споразумение”, където са описани всички изисквания на Клиента, цени на отделните услуги и сметка на плануваните разходи по мероприятието, срок и начин на плащане.
  • Клиентът одобрява с подпис изпратеното ” Споразумение ” до 48 часа преди началото на мероприятието.